Integritetspolicy för AppieMode AB

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Appiemode och hur du kan använda dem.

 

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda AppieModes tjänster accepterar du eller din arbetsgivare vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@appiemode.se

 

 

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt.

Till exempel när din arbetsplats anlitar AppieMode för att abonnera på någon av våra tjänster, när du besöker AppieModes hemsida eller är i kontakt med AppieMode på annat sätt, såsom vid kundbesök, mässa, utställning eller liknande. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis kompletterande av adressuppgifter från öppna källor som Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress

 • konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare

 • enhetsinformation såsom ip-adress, vendor-id (mobilt enhets-id), språkinställningar.

 

 

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som AppieMode utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig och din arbetsgivare. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

 

 

AppieMode behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

• uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

• för att bekräfta din identitet och verifiera dina användar-, person- och kontaktuppgifter.

•för att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster.

 

• för att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar.

 

• för kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig.

• för utskick av erbjudanden och marknadsföring.

 

 

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda er/dig nya produkter och tjänster.

 

Det kan också handla om att vi vill följa upp vårt/ditt besök efter en presentation eller mässa alternativt vid ditt/din arbetsgivares abonnemang av någon av våra tjänster eller beställning av produkter. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.

 

Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan AppieModes intresse av att behandla personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

 

 

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet och radera dem då behovet inte längre kvarstår.

 

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

AppieMode säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 

 • samarbetspartners

AppieMode kan erbjuda produkter eller tjänster i samarbete med samarbetspartners, där personuppgifter kan komma att överföras.

 

 • systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering

För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem.

 

 • leverantörer av tryck, distribution och webbtjänster

Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck, distribution och webbtjänster.

 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

AppieMode och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av AppieMode under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. AppieMode gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. AppieMode vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

 

 

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 

 • rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

 

 • rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.

 

 • rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för.

 

Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas. Inte heller om du är anställd och arbetsgivaren har avtal med dig som innefattar sparande av gällande personuppgifter.

 

 • rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet

 

 • rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse).

 

  - För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

 

  - Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

 

 • rätt att begränsa behandling av personuppgifter

  - Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

 

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms.

 

I de fall din arbetsgivare är vår kund, är det din arbetsgivare som anger vilka personuppgifter våra system skall behandla i enlighet med dennes integritespolicy och gällande lagförordningar.

 

Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i den kommunikationskanal som vi använder.

 

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter.

Kontakta info@appiemode.se om du har frågor om hur du ska formulera din begäran för att ta del av dina rättigheter.

 

 

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

 

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post:
datainspektionen@datainspektionen.s

 

 

 

Kontaktuppgifter till AppieMode

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på AppieMode enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på info@appiemode.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

 

 

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är APPIEMODE AB (orgnr. 559025-6391) besöks- och postadress Wibeligatan 2A, 654 55 Karlstad, Tfn: 070-370 59 85, E-post: info@appiemode.se, Webb: www.appiemode.se